Thành tựu đạt được

Huy chương vàng - AGROVIET 2008

Chất lượng vàng Thủy sản lần thứ 4 năm 2017

Trusted Brand Inder - TBI 2013 

Danh hiệu chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014

Cup vàng Thần Nông hội nhập 2009

Cup vàng chất lượng 2012

Cup vàng Nông Nghiệp 2008

Internation Techmart Viet Nam 2012

Internatinal Award For Excellence and Business Prestige

Cúp vàng vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững

Danh hiệu chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2017

Cúp vàng năm 2001