Nuôi trồng thủy sản

Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Bacillus subtilis  ≥ 1.1012 CFU/kg  Công dụng: • Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao; t...
Thành phần: - Ca  ≥ 30- 34%;                                                      -  Fe ≥ 0,1- 0,2%;
Thành phần: - Ca  ≥ 30- 34%;                                               -  Fe ≥ 0,1- 0,2%;
Thành phần: - Acid Ascorbic (Vitamin C) 9min): 1%; - Acid citric (min): 10%; - Chất mang (CaCO3): 100% Công dụng:
Thành phần: - Protein (từ nấm men thủy phân) ≥ 300.000mg/kg; - Vitamin B1≥ 1.000mg/kg;                                  ...

Trang