Thủy sản

Thành phần: - Allycin - Allycetoin I&II -  Men: Allynin - Axit:  nicotinic - Các hợp chất tinh dầu chứa sulfur và po...
Thành phần: - Betaglucan (min): 240.000mg/kg;                             - Lysine (min):       40.000mg/kg;
Thành phần: - Vitamin C (min): 10%; - Acid citric (min): 30%; - Chất mang (Dextrose) vừa đủ: 100% Công dụng:
Thành phần: - Acid Ascorbic (Vitamin C) 9min): 1%; - Acid citric (min): 10%; - Chất mang (CaCO3): 100% Công dụng:
Thành phần: - Dung dịch axit 99,9%. Công dụng: - Dùng để  giảm pH nước Cách dùng:
Thành phần: - Dung dịch axit 30%. Công dụng: - Dùng để  giảm pH nước Cách dùng:
Thành phần: - Protein (từ nấm men thủy phân) ≥ 100.000mg/lít; - Vitamin B1≥ 1.000mg/lít;                                ...
Thành phần: - Protein (từ nấm men thủy phân) ≥ 300.000mg/kg; - Vitamin B1≥ 1.000mg/kg;                                  ...
Thành phần:  Hydrogen peroxide 50%. Công dụng:
Thành phần:  Aluminum- Hy droxychloride 50-60% Công dụng: - Chế phẩm Super- PAC có tác dụng làm trong sạch môi trường.
Thành phần: - Ca  ≥ 30- 34%;                                               -  Fe ≥ 0,1- 0,2%;
Thành phần: - Ca  ≥ 30- 34%;                                                      -  Fe ≥ 0,1- 0,2%;

Trang