Dinh dưỡng bổ sung

Thành phần: - Ca  ≥ 30- 34%;                                                      -  Fe ≥ 0,1- 0,2%;
Thành phần: - Ca  ≥ 30- 34%;                                               -  Fe ≥ 0,1- 0,2%;
Thành phần: - Acid Ascorbic (Vitamin C) 9min): 1%; - Acid citric (min): 10%; - Chất mang (CaCO3): 100% Công dụng:
Thành phần: - Protein (từ nấm men thủy phân) ≥ 300.000mg/kg; - Vitamin B1≥ 1.000mg/kg;                                  ...
Thành phần: - Protein (từ nấm men thủy phân) ≥ 100.000mg/lít; - Vitamin B1≥ 1.000mg/lít;                                ...
Thành phần: - Protein (từ nấm men thủy phân) (min): 500.000mg/kg; - Theonine (min): 20.000mg/kg; - Methionine (min): 5.0...
Thành phần: - Betaglucan (min): 240.000mg/kg;                             - Lysine (min):       40.000mg/kg;
Thành phần: Ca (CaCl2): 10 – 12%; K (KI): 0.15 – 0.2%; Mg (MgSO4): 0.3 – 0.4%; Fe (FeSO4): 0.1 – 0.15%; Nước vừa đủ 100%...
Thành phần: Ca (CaCl2): 10 – 12%; K (KI): 0.15 – 0.2%; Mg (MgSO4): 0.3 – 0.4%; Fe (FeSO4): 0.1 – 0.15%; Nước vừa đủ 100%...