Xử lý và cải thiện môi trường

Thành phần: - Dung dịch axit 99,9%. Công dụng: - Dùng để  giảm pH nước Cách dùng:
Thành phần: - Dung dịch axit 30%. Công dụng: - Dùng để  giảm pH nước Cách dùng:
Thành phần:  Hydrogen peroxide 50%. Công dụng:
Thành phần:  Aluminum- Hy droxychloride 50-60% Công dụng: - Chế phẩm Super- PAC có tác dụng làm trong sạch môi trường.
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;
Thành phần: • Các vi sinh vật hữu hiệu: - Bacillus subtilis: ≥ 1x1010CFU/ml - Lactobacillus acidophilus: ≥ 1x1010CFU/ml