Nhà máy thức ăn chăn nuôi

Thành phần: - Beta Glucan 25%. - MOS 20% - Methionine 0.5%. - Threonine 1.5%. - Lysine 2%. - Protein 25%
Thành phần: - Crude protein (min) 49.8%; Free Nucleotides/Nucleosides 8% (80g/kg); Crude fiber (max) 0.5% (5g/kg); Moist...
Thành phần: - Tổng Bào tử Bacillus (min) 1x10^9 CFU/kg. - Bào tử Bacillus subtilis, Bào tử Bacillus licheniformis, Bào t...