Chế phẩm sinh học

Chế phẩm sinh học chuyên làm sạch nước và nền đáy
Chế phẩm sinh học gốc dùng để nhân sinh khối EMC tươi
Chế phẩm sinh học hấp thụ khí độc  
Men vi sinh bọc áo bọc,  Giúp tôm hấp thu thức ăn tốt hơn
Men vi sinh xử lý và làm sạch đáy ao nuôi tôm cá,
Men vi sinh làm thức ăn bổ sung cho tôm, sản sinh enzyme hấp thu thức ăn
Chế phẩm sinh học làm sạch nước và nền đáy ao nuôi tôm cá
Chế phẩm sinh học làm sạch nước và nền đáy, xử lý khí độc đáy ao