Chế phẩm sinh học

Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Bacillus subtilis  ≥ 1.1012 CFU/kg  Công dụng: • Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao; t...